Održana promocija druge generacije prvostupnika sveučilišnog studija sestrinstva

U petak, 01. travnja 2016. godine u prostoru Srednje škole Pregrada održana je promocija 22 prvostupnika druge generacije Sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstva, Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera iz Osijeka. Na svečanoj promociji studenata Sestrinstva u Pregradi prisutni su bili i dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku Aleksandar Včev, župan KZŽ Željko Kolar, gradonačelnik Marko Vešligaj, saborski zastupnik Žarko Tušek, ravnatelj OB Zabok Tihomir Vančina, Dr. sc. Prim. Rajko Fureš, ravnateljica srednje škole Pregrada Vilmica Kapac, ravnateljica glazbene škole Petra Tokić te mnogobrojni gosti i uzvanici. 

Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u Pregradi izvodi program dislociranog studija sestrinstva od 2010. god., kao izvanredni studij u trajanju od tri godine, a završetkom se stječe 180 ECTS bodova i sveučilišni naziv prvostupnik/prvostupnica sestrinstva.

Grad Pregrada godišnje sufinancira rad studija sa 230.000 kn, od čega su 50.000 kn sredstva Krapinsko- zagorske županije.