Održana "Zelena čistka" 2016.

Svjesni potrebe o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, i ove godine u gradu Pregradi obilježio se Dan planeta Zemlje, akcijom čišćenja okoliša, te su se još jednom Grad i njegovi volonteri pridružili globalnoj akciji „Zelena čistka“ (http://www.zelena-cistka.org/) u kojoj iz godine u godinu sudjeluje sve veći broj gradova, udruga te volontera. 
U subotu 23. travnja uspješno je kraju privedena još jedna akcija Zelena čistka, u kojoj je ove godine sudjelovalo 8 mjesnih odbora, Osnovna škola Janka Leskovara, čiji đaci su očistili okoliš oko škole i po Pregradi, i Srednja škola Pregrada, sa 50 učenika podijeljenih u 3 grupe koje su skupljale elektronički otpad. Sveukupno se akciji odazvalo preko 100 sudionika po mjesnim odborima (uz najveći odaziv u MO Vinagora) uz preko 100 učenika, a vrijedne ruke ove godine skupile su cca 20 kubika raznog otpada, kojeg je zbrinula Niskogradnja Pregrada. Uz škole i Niskogradnju u akciji su sudjelovali: Vatrogasna i kuburaška društva s područja grada, Lovačko društvo Kuna, HPD Kunagora, CUG Pregrada, RUŽ Pregrada, Udruga kostelskih žena, udruga Sveta Ana iz Plemenšćine, mladi iz Cigrovca i Vinagore uz brojne volontere.
Zahvaljujemo se svim sudionicima na ovako velikom odazivu akciji, a posebno dva vrijedna sudionika iz MO Vinagora, Mladenu Juraku i Ivici Tratiškom, koji su kroz sve mjesne odbore pomagali tovariti kamione sa otpadom. Svima još jednom hvala i vidimo se dogodine na Zelenoj čistki u još većem broju!