Odvajanje i odlaganje otpada

Poštovani građani/ke

Pozivamo Vas na poštivanje odredaba Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 93/13) te Uputa za odvajanje otpada koje možete pronaći na službenoj web stranici Grada. Molimo Vas da otpad (karton, vreće i sl.) ne odlažete izvan spremnika za otpad te da otpad kao što su kante raznih vrsta boja, igračke, kašete, elektronički otpad, namještaj i sl. ne odlažete u spremnike na Zelenim otocima jer isti nisu predviđeni za takvu vrstu otpada. Naime, prethodno navedeni otpad smatra se glomaznim otpadom koji se odvozi prema planiranom rasporedu na već poznatim sabiralištima.

S obzirom na Vaše prijave Niskogradnja d.o.o. odveze sav neprikladno odložen otpad, no dajemo na znanje kako ona nije u obvezi učiniti isto, te da je za odvoz otpada na području grada zadužen Eko- Flor PLUS d.o.o. temeljem Ugovora o koncesiji.

Grad Pregrada ima ozbiljne namjere u ostvarenju cilja trajnog sprečavanja neprikladnog odlaganja otpada na području grada, te će u svrhu ostvarenja istog slike i video snimke neprikladnog odlaganja otpadaobjavljivati javno.

Na objavljenoj fotografiji nalaze se djelatnici Niskogradnje d.o.o. koji su sanirali neprikladno odložen otpad kod Zelenog otoka u Kolariji.

Informacija:

Povratnu ambalažu na području grada prihvaćaju slijedeći poslovni subjekti:

Konzum Pregrada: prihvaća povratnu ambalažu – plastične boce i limenke do 80 kom/pax/po osobi

Strahinjčicatrgovina d.o.o., Pregrada: prihvaća povratnu ambalažu – samo plastične boce do 10 kom/pax