Otvoreno pismo ministru zdravlja doc. dr. sc. Dariu Nakić oko formiranja tima T1 hitne medicine

Dana, 12. travnja 2016. godine Grad Pregrada, Općina Hum na Sutli i Desinić poslali su otvoreno pismo ministru zdravlja doc. dr. sc. Dariu Nakić u vezi problematike formiranja tima T1 hitne medicinske službe. S obzirom da je Ministarstvo zdravlja na temu prijedloga reforme djelatnosti hitne medicine iznijelo podatak da se na području Krapinsko-zagorske županije tim T1  ustrojava u gradu Klanjcu, a ne u gradu Pregradi, kako je navedeno u Nacrtu prijedloga Mreže hitne medicine gradonačelnik Pregrade i načelnici Huma na sutli i Desinića izrazili su svoje nezadovoljstvo  prijedlogom Mreže hitne medicine,

Pismo prenosimo u cijelosti:

           Poštovani,

          Vezano uz predstojeću reorganizaciju Mreže hitne medicine i Nacrt prijedloga Mreže hitne medicine koji je u postupku javnog savjetovanja ističemo da je navedenim prijedlogom u sastavu Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije predviđeno osnivanje tim T1 u Ispostavi Pregrada.

          Dana 08.04.2016.g. na sastanku u organizaciji Ministarstva zdravlja  na temu prijedloga reforme djelatnosti hitne medicine iznijet je podatak da na području Krapinsko-zagorske županije tim T1 se ustrojava u Gradu Klanjcu, a ne u Gradu Pregradi kao što je predviđeno u prijedlogu Nacrta prijedloga Mreže hitne medicine.

          Vrlo smo neugodno iznenađeni činjenicom da od svih mjesta u Republici Hrvatskoj koja su predviđena za ustrojavanje tima T1 upravo Grad Pregrada naknadno izostavljen, odnosno zamijenjen Gradom Klanjcem.

          Naime, usporedbom statističkih podataka dežurstva Pregrade i Klanjca  o broju intervencija za 2015. godinu, proizlazi da je u Pregradi bilo daleko više intervencija  odnosno njih 2456,  dok je u Klanjcu broj intervencija iznosio 1865. Također uzimajući u obzir prosjeka vremena hitnih i nehitnih  intervencija vidljivo je da s prosjekom od 23 min za hitne i sa 34 min za nehitne intervencije na području ispostave Pregrade potrebno najduže vrijeme od primitka poziva do  dolaska k pacijentu na području cijele Krapinsko-zagorske županije.

          Nacrtom prijedloga Mreže hitne medicine predviđeno je djelovanje tima  T2 u sastavu Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije samo u Ispostavi Marija Bistrica što bi u konačnici značilo ukidanje dežurstva u Pregradi i imalo nesagledive posljedice za  stanovništvo Grada Pregrade i Općina Hum na Sutli i Desinić.

         Dosadašnjom Mrežom hitne medicine (NN br. 71/12) na području grada Pregrade djeluje  punkt dežurstva u Pregradi,  koji ni sada ne zadovoljava potrebe stanovnika s područja Grada Pregrade te  Općina Hum na Sutli i Desinić koje mu gravitiraju, a riječ je o 14 562  stanovnika, što je opet znatno više  u odnosu na  punkt dežurstva u Klanjcu koji ima 9322 stanovnika na skrbi.

         Također površina područja koju pokriva punkt dežurstva u Pregradi iznosi 149,09 km2, dok površina područja koju pokriva punkt dežurstva u Klanjcu iznosi 119,00 km2.

         Nadalje, pri utvrđivanju organizacije hitne službe za Pregradu i cijeli sjeverozapadni dio županije ni do sada  nisu  u obzir u potpunosti uzeti svi bitni faktori kao što su udaljenost od bolnice, slaba prometna povezanost i cestovna mreža u brdovitom krajoliku, veličina i raspored teritorija, broj stanovnika po m2, vremenske prilike, starost stanovništva, a  posebice činjenica  da je navedeno područje gospodarski najrazvijeniji dio Krapinsko-zagorske županije, na kojem posluje znatan broj gospodarskih subjekta, od kojih je potrebno istaknuti najuspješnije i s najvećim brojem zaposlenih radnika Vetropack Straža d.d. i OMCO Croatia d.o.o iz Huma na Sutli, Kostel promet d.o.o iz Pregrade, Mini Mljekara Veronika d.o.o iz Desinića,  a što sve upućuje na visok rizik  nastanka ozljeda na radu i potrebu za adekvatnom hitnom medicinskom skrbi.

          S obzirom da Mrežu hitne medicine donosi ministar zdravlja na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i  županije,  na temelju analize i kontrole indikatora koji pokazuju učinkovitost pojedinog organizacijskog oblika hitne medicinske službe i predstavljaju stvarne pokazatelje,  Zavod za medicinu Krapinsko-zagorske županije u studenom 2012.g. dostavio je Krapinsko-zagorskoj županiji podatke o broju intervencija, obrađenih pacijenata i prosječnom vremenu potrebnom od poziva do dolaska u hitni bolnički prijem za područje dežurstva u Pregradi,  te je slijedom istog Krapinsko-zagorska županija uputila Vam prijedlog za izmjenu Mreže hitne medicine na način da se u Pregradi, umjesto dežurstva ustroji  tim T1 hitne medicine.

         Također Grad Pregrada je zajedno s Općinama Hum na Sutli i Desinić uputio Vam nekoliko inicijativa za ustrojavanjem tima T1, ali do sada nije došlo do izmjena Mreže hitne medicine  sukladno upućenim prijedlozima.

         Napominjemo da je u 2015.godini punkt dežurstva Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u Pregradi u potpunosti obnovljen, vrijednost izvršenih radova iznosila je 52.000,00 kuna, a dio troškova snosila je Krapinsko-zagorska županija.

         Slijedom navedenog, predlažemo održavanje zajedničkog sastanka u najkraćem mogućem roku kako bi Vam iznijeli sve argumente s  ciljem rješavanja ovog  gorućeg problema  za stanovništvo na području Grada Pregrade te Općina Hum na Sutli i Desinić  te se nadamo  da će se na temelju ukupne slike o svim medicinskim, ali i  gospodarskim  aspektima,  pristupiti izmjeni Mreže hitne medicine na način  da se u Pregradi  ustroji tim  T1 hitne medicine.

           Unaprijed Vam zahvaljujemo, s osobitim poštovanjem.

 

GRADONAČELNIK GRADA PREGRADE

Marko Vešligaj, dipl.oec.

NAČELNIK OPĆINE HUM NA SUTLI

Zvonko Jutriša, dipl.ing

NAČELNIK OPĆINE DESINIĆ

Zvonko Škreblin

                                                                                                     

                                                                                                                         

 

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Otvoreno pismo.pdf255.72 KB