Partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju: Pregradu posjetili partneri iz Švicarske

Grad Pregradu su u srijedu, 25. rujna 2019. godine posjetili partneri na projektu „Partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju“- predstavnici Komore za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeve te predstavnici Zelene Mreže Aktivističkih Grupa (ZMAG) kako bi se upoznali sa životom i inicijativama u Pregradi.

Riječ je o projektu švicarsko-hrvatskog programa suradnje, kojim se osnažuje održivi lokalni razvoj dva hrvatska grada Ludbrega i Pregrade, promovira doprinos ispunjenju ciljeva održivog razvoja te, kroz podršku i transfer znanja švicarskog partnera, aktivno promovira i zagovara društvena i solidarna ekonomija u Hrvatskoj.

Tim povodom gostima su predstavljeni strateški gradski projekti i politike, a potom su dogovarane daljnje aktivnosti na projektu. U sklopu boravka u Pregradi, gosti su posjetili Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina te crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Ukupna vrijednost projekta je 1,5 milijuna kuna, a provodi se od 1. travnja 2019. do 30. studenog 2020.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Grada Pregrade i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.