Počeli radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta

Dana 04. srpnja započelo je asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade što je ujedno i najveća investicija Grada Pregrade u 2016. godini. Na našem području ima 259, 69 km nerazvrstanih cesta, od čega je 90,40 km asfaltirano, a 169,29 km čine makadamske ceste što Grad Pregradu svrstava u jedinice lokalne samouprave koje imaju najveći postotak neasfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Ukupno će ovim asfaltiranjem biti obuhvaćeno 6,72 km nerazvrstanih cesta. S ciljem poboljšanja i povećanja standarda građana i građanki Grada Pregrade, smanjenja postotaka neasfaltiranih nerazvrstanih cesta, smanjenja troškova njihovog održavanja te rekonstrukcije javne rasvjete Grad pregrada se dugoročno zadužio putem kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 2.500.000,00 kuna na 6 godina, uključujući poček 1 godinu, uz 20 jednakih tromjesečnih uzastopnih rata, te promjenjivu kamatnu stopu koja iznosi 3,00 % godišnje. Dio troškova asfaltiranja sufinancirali su građani u visini od 30 % cijene radova.

Temeljem Odluke o izboru izvođača radova nakon provedenog javnog natječaja izabran je PEDOM ASFALTI d.o.o Trsatska 2/c Zagreb. Cijena dogovorenih radova ukupno iznosi 1.573.242,70 kuna, a ugovor je potpisan 25. svibnja 2016. godine. Rok za izvođenje radova je 60 dana od uvođenja u posao, dok je rok za uvođenje u posao 10 dana od potpisivanja ugovora o javnoj nabavi radova.

Izvođač radova jamči za kvalitetu izvršenih radova na razdoblje od pet godina i počinje teći od dana primopredaje.

Ovim radovima asfaltiranja obuhvaćene su dionice u skladu sa prioritetima Mjesnih odbora.

Asfaltirat će se sljedeće dionice:

1. nerazvrstana cesta B-3.1.1 B2 Vuki

2. nerazvrstana cesta B-9.6 B9- Odvojak VI- Glasi

3. nerazvrstana cesta B-9.3.1 B9.3.1- Odvojak Milan Hrestak

4. nerazvrstana cesta B-1.1 B1-Odvojak I- Burić Boris

5. nerazvrstana cesta Bu-2.3.2 Ž2096- Odvojak III- Hohnjeci-Špiljak

6. nerazvrstana cesta Bu- 7.1.1 Pustaća- Sekušeki- Bu 13

7. nerazvrstana cesta C-17.1.1 Ž2119- Jakoplići

8. nerazvrstana cesta C-6.1 Ž2119- Odvojak Fištri

9. nerazvrstana cesta C13.1.1 Ž2119- Strabići-Zorinići

10. nerazvrstana cesta G 6.1 Ž2118- Kapelica

11. nerazvrstana cesta G-1.1.1 Žigri- Palčeci

12.nerazvrstana cesta G-2.1 Ž2118- Vrbanci

13. nerazvrstana cesta K-13.2 K13- Odvojak II- Klenovec spoj

14. nerazvrstana cesta K-11.1.1 Odvojak Stančići

15 nerazvrstana cesta K-2.1.1 Odvojak Novaki

16. nerazvrstana cesta K-8.1.1 Kraljevec- Horvati

17. nerazvrstana cesta Pl-22.1.1 Hustići- Hrestaki

18. nerazvrstana cesta Pl-18.3.1 Pl 18.3- Toplak

19. nerazvrstana cesta Pl- 1.4 Pl1-Odvojak IV Debeljaki- Miklaužići

20. nerazvrstana cesta P-34 D206- Bregovita ulica

21. nerazvrstana cesta P38 Ž2118- Pregrada Vrhi- Leskovari- Žigeri- S22

22. nerazvrstana cesta P-30 Ž2096- Ulica Marije Roth Hrestak

23. nerazvrstana cesta P-33 D206- Bežanska ulica

24. nerazvrstana cesta S-15 S2- Odvojak Bedeniković Franjo

25. nerazvrstana cesta S-21.1.1 Odvojak Mesiček

26. nerazvrstana cesta S-25.1.1. Ž2117- Filipčić

27. nerazvrstana cesta V-19.1.1 Čepi- V20

28. nerazvrstana cesta V-27.1.1 Antonići-V30