Poboljšana prometna sigurnost po mjesnim odborima

Na inicijativu članova Vijeća mjesnih odbora grada Pregrade jučer i danas su postavljena prometna ogledala te prometni znakovi po mjesnim odborima s ciljem bolje preglednosti i sigurnosti uključivanja u promet.

Prometna ogledala postavljena su u mjesnim odborima Kostel, Vinagora, Sopot, Stipernica, Gorjakovo, Benkovo i Pregrada, dok je znak STOP postavljen u Gorjakovu i Pregradi.

Podsjetimo, mjesni odbori ove godine na raspolaganju imaju 10 tisuća kuna više za male komunalne akcije, koje su novina u njihovom dosadašnjem radu. Sredstva za njih osigurana su gradskim proračunom, a obuhvaćaju nabavu oglasnih ploča, prometnih ogledala, prometne signalizacije, uređenje zelenih otoka, drvenu i ostalu građu za izgradnju dječjih igrališta i sl., ovisno o potrebama svakog pojedinog mjesnog odbora.