Predstavljeni ESIF zajmovi mikro, malim i srednjim poduzetnicima

U prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade, održano je predstavljanje ESIF zajmova, kredita namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima. ESIF zajmovi  dodjeljuju se putem javnog natječaja iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EU fond) koji je sastavni dio EU strukturnih i investicijskih fondova. Navedeni zajmovi namijenjeni su za financiranje tvrtki i obrta do 249 zaposlenih.  Riječ je o natječaju iz Strukturnih fondova vrijednom 187 milijuna kuna koji će omogućiti više od 900 odobrenih zajmova.

Na predstavljanju programa „ESIF zajmovi“ sudjelovalo je oko 30 osoba, što nas čini veoma zadovoljnim i upućuje na zainteresiranost domaćih poduzetnika, obrtnika i fizičkih osoba za mogućnosti investiranja, odnosno nadogradnje i modernizacije trenutnog poslovanja.

Predavanje su održali mr.sc. Darko Liović i mr.sc. Goran Becker, nekadašnji članovi uprave HAMAG-BICRO, a danas vlasnici konzultantske tvrtke.

Uz prethodno navedeni konzultantski tim na predavanju su aktivno sudjelovali u predstavljanju i Pročelnik UO za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, Krunoslav Golub i Gradonačelnik Grada Pregrade, Marko Vešligaj.

Kroz predstavljanje sudionici su upoznati sa važnošću EU fondova, saznali što su ESIF zajmovi, koji je najviši iznos zajma, tko se sve može prijaviti, za koje se namjene mogu koristiti pojedini zajmovi, koje su prednosti ESIF zajmova u odnosu na poduzetničke kredite kod poslovnih banaka, za što se točno može utrošiti dobiveni zajam, kolika je godišnja kamata, koliki je rok otplate i mogućnost korištenja počeka, koji su osnovni ciljevi natječaja, i dr. Također dana je informacija o trenutno otvorenim EU pozivima za dodjelu bespovratnih poticaja i nadolazećim natječajima.

U sklopu ESIF zajmova dostupna su tri programa:

    MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI

    MIKRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

    MALI ZAJMOVI

Za mikro i male zajmove kamatna stopa iznosi 0,5%, dok za obrtna sredstva iznosi 1,5%.

Gradonačelnik je istaknuo potrebu jačanja gospodarstva na području grada, te naglasio kako je jedna od najvažnijih aktivnosti usmjerenih prema tome pomoć i sufinanciranje poduzetnika sa područja grada, čim je najavio kako će Grad Pregrada sufinancirati dobivene kredite, na način da će glavnicu plaćati poduzetnici a Grad  sufinancirati kamatu u iznosu 0,5 %.

Sufinanciranjem kamata od Grada Pregrade u iznosu od 0,5 postotna boda trošak kamata za investicijske zajmove, za postojeće i potencijalne poslovne subjekte s područja Grada Pregrade, iznosio bi 0,0%, dok bi za obrtna sredstva iznosio 1,0%.

Za potrebne informacije u vezi ESIF zajmova stoji Vam na raspolaganju Pročelnik UO za financije i gospodarstvo, Krunoslav Golub: 049/ 376-052, krunoslav.golub@pregrada.hr .