Pri kraju sanacija najvećeg klizišta u KZŽ na području Vinagore

Završne radove na sanaciji klizišta obišli su župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar, gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj, potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić i ravnatelj ŽUC-a KZŽ Željko Vincelj. Nakon obilaska radova, gradonačelnik Marko Vešligaj je istaknuo: „Zadovoljan sam što je pri kraju sanacija najvećeg klizišta na području županije i Grada Pregrade, što nam je predstavljalo gorući problem upravo zbog ugroze kuća. To je klizište aktivno od 2014. godine i ugrožavalo je 15 stambenih objekata. To je ujedno zajednički projekt Grada Pregrade, Krapinsko – zagorske županije i države. Krapinsko – zagorska županija i Grad Pregrada  sufinancirali su projektnu dokumentaciju i početne radove, ostalo Hrvatske ceste“ – istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj.
Župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar je naglasio: „Klizišta u Zagorju trajna su elementarna nepogoda. Samo u prve četiri godine mojeg mandata sanirana su 53 klizišta na županijskim cestama, u što je utrošeno 19,4 milijuna kuna te još 2 milijuna kuna za samo projektiranje.  Dignut je i kredit za Županijske uprave za ceste u iznosu 20 milijuna kuna kako bi se asfaltiralo 60 km ceste.  Sada je trenutno aktivno još 39 klizišta na županijskim cestama“, rekao je župan Kolar te dodao da država treba promijeniti sustav financiranja ŽUC-a i osigurati jednokratna sredstva za sanaciju najhitnijih klizišta.
Potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić prilikom obilaska najvećeg klizišta u županiji je istaknuo: „Sanacija klizišta koje smo danas obišli financirana je kroz zajednički projekt kojeg smo pokrenuli tadašnji ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović i ja, dok sam bio ministar prometa. Za područje Krapinsko-zagorske županije bilo je osigurano 30 milijuna kuna kroz Fond za zaštitu okoliša za sanaciju klizišta koji ugrožavaju ljudske živote i prirodu. Nadam se da će sadašnja Vlada nastaviti  s ovim programom  i rješavati goruće probleme  zagorske komunalne infrastukture“, rekao je potpredsjednik Sabora Hajdaš Dončić.
Osim  klizišta u Vrhima Vinagorskim, obiđena su još dva klizišta; završeno klizište kod crkve Vinagora, čija je sanacija vrijedna 900 tisuća kuna i klizište na županijskoj cesti Vrhi Vinagorski čija je sanacija u tijeku, vrijedno pola milijuna kuna.  „Ove godine na području Pregrade s razine ŽUC-a smo sanirali ili saniramo dva klizišta. Na klizištu kod Vinagore napravljen je potporni armirano - betonski zid duljine 140 metara  i prosječne dubine 2 metra za pridržavanje trupa ceste te novi asfalt u duljini 210 metara. Potrebno je još postaviti odbojnu ogradu. Na županijskoj cesti Pregrada - Desinić u Vrhima Vinagorskim sanira se 230 metara cesta  te će se izgraditi potporni zid u duljini 50 metara. Rok za završetak radova je 15. kolovoza“, rekao je  ravnatelj ŽUC-a KZŽ Željko Vincelj.