Prijavljen projekt izgradnje reciklažnog dvorišta

Grad Pregrada, u travnju ove godine, prijavio je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Građenje reciklažnih dvorišta“.  Ovaj Poziv financiran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve.

Projektom je planirana izgradnja reciklažnog dvorišta veličine 965 m, namijenjenog odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada na kojem je moguće odvajanje svake komponente kao budeće sirovine za reciklažu. Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

  • Izgradnja reciklažnog dvorišta (Javna nabava, Stručni i projektantski nadzor)
  • Opremanje
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost projekta (Edukativno-informativne aktivnosti)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.749.252,00 kuna, dok predviđeni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.486.864,20 (85%).