Priključite se projektu Pokret za radost

Coca-Cola u Hrvatskoj pokrenula je projekt izgradnje vježbališta na otvorenome, tzv. aktivnih zona, sa željom da građane potakne na redovito vježbanje i rekreaciju. Građani Hrvatske mogu glasovati za grad u kojemu žele da se uredi vježbalište na otvorenome, tzv. aktivna zona. Glasovati je moguće sve do 1. lipnja 2016. na mrežnoj stranici http://pokretzaradost.hr/aktivne-zone/#glasuj, a u gradovima koji dobiju najveći broj glasova Coca-Cola će u dogovoru i suradnji s lokalnom zajednicom urediti po jednu takvu zonu, koja će nakon toga biti predana gradu u vlasništvo i na stalno korištenje.

Partneri Coca-Cole u projektu uređenja aktivnih zona su Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski Crveni križ, a projekt su podržali i Ministarstvo zdravlja te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

„Projekt izgradnje vježbališta na otvorenome Coca-Cola u Hrvatskoj pokreće u sklopu svojega višegodišnjeg projekta Pokret za radost, kojim se građane potiče na kretanje te educira o važnosti uravnotežene prehrane i aktivnoga životnog stila. Građanima smo prepustili da sami odluče o tome gdje ćemo postaviti aktivnu zonu. Stoga pozivam sve da se odazovu u što većemu broju, glasuju za svoj grad, ali i potaknu članove svoje obitelji, prijatelje, kolege i sugrađane da učine isto i podrže ovaj projekt i, naravno, da redovito vježbaju u aktivnim zonama nakon što ih postavimo u njihovom gradu”, poručila je glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu Maria Anargyrou-Nikolić.

Sustav glasovanja osmišljen je tako da svim gradovima omogućuje ravnopravan položaj, odnosno osigurava da manji gradovi ne budu u lošijemu položaju od gradova s većim brojem stanovnika. Pritom se vodi računa i o razvijenosti područja na kojima se nalaze pojedini gradovi. Naime, želja je Coca-Cole i partnera projekta da se njime unaprijedi kvaliteta života i u manjim gradovima te slabije razvijenim područjima. Rang-lista gradova stoga se uspostavlja temeljem omjera broja glasova za pojedini grad i broja internetskih priključaka u tom gradu, koji se množi sa stupnjem razvijenosti toga grada prema podacima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Priključite se projektu Pokret za radost i svojim primjerom potaknite druge na aktivan život! Pozivamo Vas da se prijavite i glasate za naš grad!