Proglašena prirodna nepogoda za područje Pregrade

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar proglasio je dana 9. srpnja 2019. godine prirodnu nepogodu za područje Grada Pregrade, nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta – olujnog i orkanskog vjetra praćenog jakom kišom, koji su dana 7. srpnja 2019. godine zahvatili šire područje grada pri čemu su nastale velike štete na stambenim i gospodarskim objektima, poljoprivrednim kulturama i usjevima.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) obvezuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unese sve zaprimljene procjene štete u Registar šteta.

Prijavu nastale štete građani i građanke Pregrade mogu podnijeti na obrascu do srijede  17. srpnja 2019. godine. Prijave se zaprimaju u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, soba br.18. kod komunalne redarke Marije Presečki.

Obrazac i Odluka o proglašenju prirodne nepogode – olujni i orkanski vjetar za područje Grada Pregrade nalaze se u prilogu.

Prilozi