Radovi ŽUC-a KZŽ i Hrvatskih voda u 2019. godini na području Pregrade

U 2019. godini na području grada Pregrade Županijska uprava za ceste Krapinsko—zagorske županije izvodila je sljedeće radove:

Presvlačenje kolnika novim asfaltnim slojem:
1.           Lokalne ceste L22007 dionica Vinagora (st. 0+800 km – st. 1+650 km/duljine 850 m/prosječne širine 3,00 m) ukupne vrijednosti 284.339,06 s PDV-om
2.           Županijske ceste Ž2117 dionica Stipernica (st. 2+400 km – st. 2+840 km/duljine 440 m/ prosječne širine 5,50 m) ukupne vrijednosti   244.949,68 kn s PDV-om.

Radovi na sanaciji pokosa
1.           Uz županijsku cestu Ž2117 dionica Stipernica (st. 2+500 km) ukupne vrijednosti   298.567,75 kn s PDV-om.

Radovi na sanaciji oborinske odvodnje 2018/2019:
1.           Uz županijsku cestu Ž2096 dionica Pregrada (Gorička ulica) (st. 10+420 km – st. 10+750 km/duljine 330 m) ukupne vrijednosti   457.525,38 kn s PDV-om.

Također, izvodili su se radovi redovitog održavanja okvirne vrijednosti 878 tisuća kuna, a koji obuhvaćaju održavanje sustava oborinske odvodnje (otvoreni jarci), održavanje vegetacije (košnja trave), vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, zimsku službu i dr.

Uz to, radove su izvodile i Hrvatske vode na potoku Gorjakovo-Gorjakovo-Pregrada, km 0+000- 1+500, L=1500 m, koji su obuhvaćali sječu i tehničko čišćenje korita te na potoku Kosteljini-Pregrada, km 19+375 - 20+475, L=1.100 m, a koji su se odnosili na uklanjanje naplavina iz korita vodotoka.