Radovi na šumskoj cesti

Radove na uređenju nerazvrstane ceste S2-V32 u šumsku prilaznu cestu, danas su zajedno obišli gradonačelnik Marko Vešligaj, njegova zamjenica Gordana Križanec Ružić, predsjednik MO Sopot, Branko Špoljar, predsjednik MO Vinagora Ivan Čep, te izvođač radova, Josip Hlupić. Riječ je o šumskoj cesti koja povezuje Sopot i Vinagoru, a koristit će je lokalno stanovništvo za kraće i lakše prometovanje, ali i šumoposjednici. Cesta će se urediti u ukupnoj duljini od 2, 3 kilometra. Šumska cesta prolazi i uz Vražju peć, izletište prirode, koje su uredili mještani Sopota.

Sredstva za uređenje ove šumske ceste, u iznosu od 1,4 milijuna kuna, dobivena su u sklopu Mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“ podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. ''Ulaganje u šumsku infrastrukturu'' iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Grad Pregrada ostvario je 100% iznosa potrebnog za provedbu ovog projekta.

Sredstva za projekt Grad je ostvario još u 2018. godini Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te bio jedan od 15 korisnika i jedini iz Krapinsko - zagorske županije koji su ostvarili potporu u sklopu tada provedenog natječaja za ulaganje u šumsku infrastrukturu.

Nakon provedenog postupka javne nabave, početkom 2019. godine,  izabran je izvođač radova „Hlupić“ prijevoz i rad građevinskim strojevima, vl. Josip Hlupić, iz Pregrade, sa kojim je u lipnju 2019. godine zaključen ugovor o javnoj nabavi radova. Istog mjeseca izvođač je uveden u posao, a rok za izvršenje je 6 mjeseci od uvođenja u posao.