RANG LISTA UČENIKA/CA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE GRADA PREGRADE U 2019./2020.

Temeljem članka 5. i 10. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), nakon izvršenog pregleda svih zahtjeva u skladu s odredbama Odluke, na prijedlog Odbora za stipendije Grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

RANG LISTU UČENIKA ZA DODJELU

FINANCIJSKE POTPORE

GRADA PREGRADE

U 2019./2020.

 

Red.br.

IME I PREZIME

BODOVI

PRAVO OSTVARUJE

IZNOS u kn/ mjesečno

1.

Valentina Vnučec

100

DA

250,00 kn

2.

Igor Plantosar

100

DA

250,00 kn

3.

Martina Blažun

80

DA

250,00 kn

4.

Melita Blažun

80

DA

250,00 kn

5.

Maja Blažun

80

DA

250,00 kn

6.

Lucija Kramar

80

DA

250,00 kn

7.

Ivana Kramar

80

DA

250,00 kn

8.

Danijela Bat

60

DA

250,00 kn

9.

Martina Bat

60

DA

250,00 kn

10.

Sonja Kolenko

60

DA

250,00 kn

11.

Kristina Podhraški

60

DA

250,00 kn

12.

Ela Leskovar

60

DA

250,00 kn

13.

Tina Boršić

60

DA

250,00 kn

14.

Leo Filipčić

40

DA

250,00 kn

15.

Erika Živičnjak

40

DA

250,00 kn

16.

Monika Živičnjak

40

DA

250,00 kn

 

Pročelnica

Ksenija Ogrizek, dipl.iur.

Prilozi