Rang lista za dodjelu top stipendija u akademskoj godini 2019./2020.

Temeljem članka 21. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), nakon izvršenog pregleda svih zahtjeva u skladu sa odredbama Odluke, na prijedlog Odbora za stipendije Grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

RANG LISTU ZA DODJELU TOP STIPENDIJU STUDENTIMA

U 2019./2020. GODINI

 

Ime i prezime:

Bodovi:

1.

Leona

Zajec

1836

2.

Aleksandra

Strabić

1262

3.

Dora

Kolar

1247

4.

Veronika

Gajšak

1204

5.

Marino

Dumić

1157

6.

Andreja

Krizmanić

1152

7.

Tamara

Škrinjar

1131

8.

Karlo

Pasariček

1097

9.

Ivan

Presečki

1083

10.

Tena

Špiljak

1068

NISU OSTVARILI PRAVO:

11.

Alen

Dumić

 

 

 

U roku 8 dana od dana objave ove rang liste podnositelji zahtjeva imaju pravo na prigovor Gradonačelniku.
Gradonačelnik, na prijedlog Odbora, donosi odluku o prigovoru koja je konačna.
Na osnovu konačne rang liste za dodjelu stipendija, Grad Pregrada s korisnikom stipendije, sklapa ugovor.

Pročelnica

Ksenija Ogrizek,dipl.iur.,v.r.

 

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka Rang lista dodjela TOP STIPENDIJE.docx32.87 KB