Rang lista za dodjelu Top stipendije studentima s područja Grada Pregrade u akademskoj godini 2017./2018.

Temeljem članaka 29. i 31. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/16), a nakon izvršenog bodovanja  svih zahtjeva u skladu sa člankom 29.  i 30. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/16), na prijedlog Odbora za stipendije Grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, objavljuje Rang listu za dodjelu Top stipendije studentima s područja Grada Pregrade u akademskoj godini 2017./2018.

U roku 8 dana od dana objave rang liste podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Gradonačelniku. Gradonačelnik, na prijedlog Odbora, donosi odluku o prigovoru koja je konačna. Na osnovu konačne rang liste za dodjelu stipendija, Grad Pregrada s korisnikom stipendije, sklapa ugovor.

Ime i prezime

Visoko učilište

Broj bodova

1. Leona Zajec

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1660

2. Andrija Belošević

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

1500

3. Lucija Drenški

Talijanistika i Latinski jezik i književnost, FFZG

1383

4. Jana Leskovar

Medicinski fakultet u Zagrebu

1376

5. Lucija Bračun

Studij Filozofije i Sociologije, FFZG

1195

6. Lana Flegar

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1174

7. Klara Bračun

Pedagogija, FFZG

1158

8. Jelena Kušar

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

1128

9. Elizabeta Kantoci

Fonetika i Informacijske znanosti, FFZG

1093