Rang lista za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2017./2018.

Temeljem članka 8. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/16), a nakon izvršenog bodovanja  svih zahtjeva u skladu sa člankom 7.  i 8. st.2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/16), na prijedlog Odbora za stipendije Grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, objavljuje RANG LISTU ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA ZA ŠK. GOD. 2017./2018.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade od 26, rujna 2017. godine, u školskoj godini 2017./2018. dodjeljuje se ukupno 10 učeničkih stipendija u mjesečnom iznosu od 200 kuna.

Rang lista za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2017./2018.:

Red.br.

Ime i prezime

učenika/ce

Srednja škola

Smjer i razred

Deficitarno zanimanje

Bodovi

Pravo na stipendiju

1.

Magdalena Ivanjko

SŠ Pregrada

Konobar, 1. razred

DA

275

DA

2.

Kristijan Flegar

SŠ Pregrada

Kuhar, 3. razred

DA

255

DA

3.

Šurbek Kristijan

SŠ Pregrada

Kuhar, 1. razred

DA

240

DA

4.

Helena Leskovar

SŠ Pregrada

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, 5. razred

NE

195

DA

5.

Igor Plantosar

SŠ Krapina

Tehničar za mehatroniku, 2. razred

NE

190

DA

6.

Lucija Pondeljak

SŠ Pregrada

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, 4. razred

NE

170

DA

7.

Natalija Mikulaš

SŠ Zabok

Ekonomija, 1. razred

NE

170

DA

8.

Sandra Miklaužić

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

WEB dizajner, 3. razred

NE

160

DA

9.

Paula Latin

SŠ Zabok

Hoteljersko- turistička tehničarka, 4. razred

NE

160

DA

10.

Nikolina Crčić

SŠ Krapina

Jezična gimnazija, 3. razred

NE

150

DA

11.

Kristina Podhraški

SŠ Pregrada

Fizioterapeutska tehničarka, 2. razred

NE

135

NE

12.

Katarina Podhraški

SŠ Pregrada

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, 2. razred

NE

135

NE

13.

Tea Čuk

Prva ekonomska škola Zagreb

Ekonomist,1. reazred

NE

135

NE

14.

Martina Flegar

SŠ Pregrada

Slastičar, 1. razred

NE

135

NE

15.

Erika Živičnjak

SŠ Pregrada

Opća gimnazija, 2. razred

NE

130

NE

16.

Monika Živičnjak

SŠ Pregrada

Opća gimnazija, 2. razred

NE

130

NE

17.

Petra Ljubić

SŠ Krapina

Komercijalista, 4. razred

NE

125

NE

18.

Alojzije Roko Krušlin

Športska gimnazija Zagreb

Športska gimnazija, 1. razred

NE

115

NE

U roku 8 dana od dana objave rang liste podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora gradonačelniku. Gradonačelnik na prijedlog Odbora donosi Odluku o prigovoru koja je konačna. Na osnovu konačne rang liste za dodjelu stipendija, Grad Pregrada s korisnikom stipendije sklapa ugovor.