Raspisan Natječaj za potporu za pokretanje proizvodnje za male poljoprivrednike - početnike i Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana

Krapinsko-zagorska županija raspisala je Natječaj za potporu za pokretanje proizvodnje za male poljoprivrednike - početnike i Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana.
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 05. travnja 2016. i traje do 05. svibnja 2016. godine.
 
Detaljnije informacije o natječajima i načinu prijave možete pronaći na
službenim stranicama Krapinsko- zagorske županije na linkovima:
 
Natječaj za potporu za pokretanje proizvodnje za male poljoprivrednike - početnike (http://www.kzz.hr/natjecaj-poljoprivrednici-pocetnici-2016
Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana  (http://www.kzz.hr/natjecaj-uzgoj-zagorskog-purana-2016)