Raspisan Natječaj za prijem u službu na radno mjesto - referent- POLJOPRIVREDNI REDAR

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.), točke 3. odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara (Službeni glasnik KZŽ br: 29/15) te članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade, klasa: 110-02/13-01/12, urbroj: 2214/01-2-13-1 od 10. 10. 2013. g. i Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ br. 01/16), pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pregrade raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, na radno mjesto: – referent– poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.
Mjesto rada: područje Grada Pregrade te Općina Krapinske Toplice i Desinić.
 
Uvjete i način prijave možete pogledati na stranici: http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx