Rezultati Javnog natječaja za financiranje projekata udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu

Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu, a sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu (Klasa: 022-05/16-01/18, Urbroj: 2214/01-02-16-02), odobrena financijska sredstva dodjeljuju se sljedećim projektima udruga;

  1. Lovačko društvo „Kuna“ Pregrada ( Manifestacije, natjecanja i druženja)

  2. Društvo „Naša djeca“ Pregrada ( Škola za mlade)

  3. Udruga pčelara „Medeni“ ( Suživot s pčelama)

  4. Udruga umirovljenika (3XP- poduka, plivanje, posjeta)

  5. Klub liječenih alkoholičara (Zajedno protiv ovisnosti)

  6. AIRSOFT klub Kune ( Program ASK Kune za 2016.)

  7. Dnevni migranti ( Promidžba i reklama starih zanata o izrada suvenira)

  8. Kuburaško društvo „Sloga Stipernica“ (Očuvanje kulturne baštine-kubure)

  9. Kuburaško društvo „Stara Kubura“ Stipernica (Očuvanje nematerijalne baštine Stipernica)

      Lista prijavljenih projekata udruga nalazi se u prilogu.

Prilozi