Sa optimizmom u 2018. godinu!

Još jedna uspješna godina ide svome kraju, te što se tiče razvoja i napretka našega Grada možemo biti i više nego zadovoljni. Najviše me veseli oporavak gospodarstva, te povezano sa time smanjenje nezaposlenosti. Vjerujem da su u tome dijelom pridonijeli i neki od projekata realiziranih na području grada, čime je prošla godina obilovala. Nastavljena su ulaganja u komunalnu infrastrukturu, prvenstveno u prometnu, asfaltirano je 3 km novih nerazvrstanih cesta, izgrađeni su novi nogostupi uz državne i županijske ceste, sanirano je najveće klizište na području grada, završena je prva faza obnove državne ceste Pregrada- Hum na Sutli itd. Naše manifestacije sve su posjećenije, dokaz tome je i ovogodišnje Branje grojzdja, koje iz  godine u godinu  ima sve veći broj posjetitelja, a raduje nas i otvaranje prvog registriranog smještaja na području grada. Bili smo izuzetno aktivni i na društvenom planu, ulagali smo u naše najmlađe, organizacije civilnog društva, pomagali onima kojima je to najpotrebnije, a sve su  to stvari koje čine jedan grad boljim, ali i poželjnim mjestom za život.

U 2018. godini očekuju nas veoma važni projekti, kako za realizaciju tako i za prijavu. Važan doprinos svemu daje i novi Zakon o financiranju jedinica lokalne  i područne samouprave  kojim znatno rastu prihodi našeg Proračuna, a time se otvara prostor za povećanje ulaganja na svim aspektima razvoja naše lokalne zajednice. Novim Proračunom posebice smo naglasak dali na obrazovanje, te će se od iduće školske  godine sufinancirati udžbenici  za sve naše osnovnoškolce. Isto  tako  povećavamo i sredstva za novorođenčad, kao i  sredstva za Dječji vrtić, te se za  roditelja koji imaju dvoje djece u vrtiću, za drugo dijete cijena vrtića  smanjuje na 50 %.  Osim za naše  najmlađe na kojima ostaje budućnost nismo zaboravili ni na naše starije, kojim će se u 2019. povećati cenzus za isplatu božićnice. I u idućoj godini nastavljamo sa intenzivnim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, povećavaju se stavke za poljoprivredu i gospodarstvo, imamo već sada 5 prijavljenih projekta na EU fondove, te još nekoliko u pripremi, koji će uvelike promijeniti vizuru našega grada.

Ove godine Grad Pregrada ostvario je svoja prva sredstva iz EU fondova, i to za izgradnju reciklažnog dvorišta, te za rekonstrukciju nerazvrstane ceste C1 Petrovina- Menjački. Odlukom o prihvatljivosti projekata za nerazvrstanu cestu Petrovina- Menjački koju smo zaprimili pred Božić, sa zadovoljstvom završavamo 2017. godinu.

Zahvaljujem svima koji su u protekloj 2017. godini pridonijeli kulturnom, gospodarskom i društvenom životu naše zajednice, a u novoj 2018. godini želim da zajedničkim snagama nastavimo put ka stvaranju Grada Pregrade modernim gradom znanja, kulture i izraženih poslovnih mogućnosti za svaku i svakoga!

Sretna Vam i uspješna nova 2018. godina!

Vaš gradonačelnik

Marko Vešligaj