Sanacija D206 Pregrada- Hum na Sutli

Radovi na obnovi državne ceste D206 (Pregrada- Hum na Sutli), u duljini zahvata otprilike 3,5 kilometara, su završeni. U tijeku je postavljanje prometne signalizacije te određene aktivnosti na prilazima gdje se uređuju detalji dok će pokos (odron) biti izveden preko natječaja koji je trenutno u postupku. U sklopu projekta ostale su nezavršene dvije poddionice zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Po rješavanju istih, radovi će moći biti izvedeni i na navedenom dijelu.

Vrijednost projekta sanacije ceste iznosi 15.738.206,17 (bez PDV-a), a riječ je o investiciji Hrvatskih cesta dok je radove izvela tvrtka Zagorje gradnja d.o.o.

Razlog pokretanja radova bilo je nezadovoljavajuće stanje dionice u smislu potrebnih aspekata za sigurnost prometovanja u vidu nivoa koji državna cesta mora sadržavati. Ovim projektom svi nedostaci su uklonjeni, te je dionica napokon zaprimila vizuru kakvu i zaslužuje. Projektom se obradila i nedovoljna širina kolnika kao i pojačanje kolničke konstrukcije, što je izuzetno bitno iz vida održivosti same infrastrukture. Riješeni su problemi svih poprečnih pješačkih tokova u zoni izgradnje pješačke staze, te uzdužnih u zoni autobusnih ugibališta, raskrižja, kolnih ulaza i sličnih sadržaja, kao i bankina, pokosa i odvodnje.

Projekt je podrazumijevao izvedbu:

•          Kolničke konstrukcije

•          Pješačke staze i bankina

•          Nadstrešnice za  putnike

•          Odvodnju, propuste te crijevni propuste kroz trup ceste, oborinsku odvodnja

•          Izgradnju potpornih i upornih zidova

•          Prometnu opremu i signalizaciju

•          Izgradnju pločastog propusta

•          Izgradnju objekta – mosta u km 9+753,588

•          Elektro radove – javna rasvjeta , NN nadzemna mreža, DTK KANALIZACIJA

•          Projekt pllinovodskih insalacija na križanjima.