Sanacija klizišta u Pregrada Vrhima

Prošlog tjedna započeli su radovi na sanaciji klizišta na području Pregrada Vrha (P56 i P56-2). Radove ukupne procijenjene vrijednosti 285.942,50 kuna izvodi Autoprijevoz, građevinska mehanizacija i trgovina, vl. Darko Zagvozda temeljem rezultata provedenog postupka bagatelne nabave. Predmetnu sanaciju sufinancirat će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sa iznosom od 195.000,00 kuna, dok će se ostatak financirati iz Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu.