Savjet mladih Grada Pregrade sudjelovao u obilježavanju Europskog tjedna mladih u Bruxellesu

Kao predstavnica Savjeta mladih Grada Pregrade Veronika Gajšak sudjelovala je u obilježavanju Europskog tjedna mladih 29. - 30. travnja 2019 u Bruxellesu.

Ovogodišnja tema bila je “Democracy and me” s fokusom na sudjelovanju mladih u donošenju odluka i demokratskim procesima uoči predstojećih izbora za Europski parlament te aktivnom građanstvu i sudjelovanju mladih u zajednici, kao i prilikama za mobilnost mladih. Događaj okuplja mlade ljude, sudionike projekta, organizacije mladih i kreatore politike, a brojna događanja i aktivnosti održane su u 33 države, sudionice programa Erasmus+.

Prilikom otvorenja Europskog tjedna mladih prikazane su različite umjetničke izvedbe, predstavljene #EUandMe aktivnosti te izložba projekata financiranih od strane EU na temu demokracije. Drugog dana sudjelovanja održana je interaktivna rasprava na temu “THIS TIME ME AND MY FRIENDS ARE VOTING” o tome koje su to aktivnosti koje svatko može provesti u svojoj zajednici kako bi i ostale mlade potaknuli na sudjelovanje u političkom životu. Također, održana je i rasprava “Democracy and me” kojoj se pridružio Europski povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport iz Europske komisije Tibor Navracsics, a razgovaralo se o aktivnoj participaciji mladih u društvu i njezinim različitim aspektima.