Sazvana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 19. srpnja 2018. g. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2017. godinu Gradskog društva Crvenog križa Pregrada,

3. Donošenje Odluka o proglašenju nerazvrstanih cesta:

         -Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste P-31 D206 – Prilaz Mate Majera - javnim dobrom,

         -Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste P-14.1. Odvojak I- Hanžići- Golubići - javnim dobrom,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine,

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Pregrade,

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za Kulturni i turističko-informativni centar- rekonstrukcija javne građevine,

7. Donošenje Odluke o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina i Odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina,

8. Razno.

 

Materijali za predmetnu sjednicu dostupni su na linku: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJp2kiyiU75Mk1c&id=D5C211FD77A71C86%214855&cid=D5C211FD77A71C86