Sazvana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici dana 13. prosinca 2018. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa  13. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesije na području Grada Pregrade za 2019.g.,

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju  Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Pregrade za 2018. godinu i Odluke o prihvaćanju Godišnjeg  plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Pregrade u 2019. godinu,

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju stana,

5. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine,

6. Donošenje Odluke o korištenju prava prvokupa i kupnji nekretnine,

7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2019. godini,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za  2018.g.;

•             Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2018.g.,

•             Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2018.g.,

•             Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,

•             Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.g.,

•             Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2018.g

•             Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,

•             Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2018.g.,

9.            Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Pregrade za  2019.g.:

•             Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2019.g.,

•             Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu,

•             Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu,

•             Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2019.g.,

•             Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.g.,

•             Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.g.,

•             Program potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2019.g.,

•             Programa gradnje objekata uređaja komunalne  infrastrukture za 2019.g.,

•             Program održavanja komunalne  infrastrukture za 2019.g.,

•             Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu,

•             Program sufinanciranja kamata na kreditne programe  HAMAG-BICRO u 2019.g,

10. Informacija o  osnivanju stalnih službi Općinskog suda u Zlataru,

11. Informacija o  stanju u Niskogradnji d.o.o,

12. Izvješće komunalnog  redara  o provođenju Zakona o zaštiti životinja u 2018.g.

13. Razno.

Materijali za predmetnu sjednicu dostupni su na linku: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AImRSrCStuwkNb0&id=D5C211FD77A71C86%215113&cid=D5C211FD77A71C86