Sazvana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 28.03. 2019. (četvrtak)  s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
2. Usvajanje Izvješća o radu i Izvršenju proračuna za 2018. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe,
3. Usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2018. godinu Vatrogasne zajednice grada Pregrade,
4. Usvajanje Izvješća o radu SZGP za 2018. godinu i Financijskog Izvješća SZGP za 2018. godinu,
5. Usvajanje Izvješća o radu u 2018. godini i Izvršenje financijskog plana za 2018. godinu Gradske knjižnice Pregrada,
6. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade za 2018.godinu EKO FLOR PLUS d.o.o.,
7. Usvajanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera,
8. Informacija o preuzimanju povratne ambalaže od pića obuhvaćene sustavom povratne naknade,
9. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2018.g.,
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
12. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine,
13. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade,
14. Donošenje Odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade,
15. Donošenje Odluke o visini naknade tijelima za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade,
16. Razno.

Materijali za predmetnu sjednicu dostupni su na linku: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVqw6DW3tgNQ3rZqzC