Sazvana 19. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 19. sjednicu Gradskog vijeća  koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 12.06.2019. g. (srijeda) s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s  18. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 2. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za 2018.g. te donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2018.g., Odluke o uporabi dobiti za 2018.g. i Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru,
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu Niskogradnji d.o.o.,
 4. Informacija o Izvješću Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o za 2018.g. te donošenju Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2018.g., Odluke o uporabi dobiti za 2018.g., te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru,
 5. Informacija o Izvješću o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na području Krapinsko-zagorske županije,
 6. Prihvaćanje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za  2018. godinu,
 7. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju rudina na području Grada Pregrade,
 8. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za  2019.g.;
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2018.g.
 • Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2018.g.,
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2019.g.

       9. Razno.

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku ovdje.