Sazvana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 87. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 06/13, 17/13, 03/15 ) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade sazvao je 20. po redu sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati u srijedu 13.07.2016.godine. s početkom u 18:00 sati, uz slijedeći dnevni red;

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća,

 2. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2015.g. Nogometnog kluba Pregrada

 3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2015.g. Ženskog nogometnog kluba,

 4. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća za 2015.g. Dječjeg vrtića „Naša radost“,

 5. Razmatranje i donošenje Odluke o osiguranju financijskih sredstava za zapošljavanje odgojitelja u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada i Odluke o planu upisa u odgojno-obrazovnu 2016./2017. godinu u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada,

 6. Informacija o donošenju Odluke o promjeni radnog vremena Dječjeg vrtića „Naša radost“,

 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Pregrade,

 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju zadužnice,

 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade,

 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine,

 11. Razno.

Materijale za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade možete preuzeti na slijedećem linku:

https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVjQB4TKN3Q71DyBgL