Sazvana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 20. sjednicu Gradskog vijeća  koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 10.09.2019. g. (utorak) s početkom u 18 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s  19. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice područja Srca Zagorja za 2018. godinu,

3. Donošenje Odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Grada Pregrade,

4. Donošenje Odluke o komunalnom redu,

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pregrade,

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade  u 2019. godini,

7. Prihvaćanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,

8. Prihvaćanje Izvješća o  izvršenju  Proračuna Grada Pregrade za razdoblje 01.siječnja  do 30. lipnja 2019. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2019. godine,

9. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije,

10. Razno.

Materijali za 20. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku ovdje