Sazvana 21. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 21. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 16. listopada 2019. g. (srijeda) s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1.            Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2.            Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojno-obrazovnu 2018./ 2019.g.,

3.            Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada,

4.            Donošenje Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade,

5.            Prihvaćanje Izvješća o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade u 2018. godini,

6.            Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade,

7.            Donošenje Odluka o davanju suglasnosti u  postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora  Rudarska ulica, Pregrada,

8.            Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi -Mrtvačnica Kostel,

9.            Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi -Nerazvrstana cesta K-17.1 K17-Odvojak Brežnjaki II,

10.          Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste B-20 L22091-Odvojak Valentinovo-Leskovari - javnim dobrom,

11.          Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste C-13 Ž2119-Strabići-Zorinići-Mrkusi-Burići - javnim dobrom,

12.          Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste G-2 Ž2118-Vrbanci-Gajšak - javnim dobrom,

13.          Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste K -2.2  K2-Odvojak II Krklec Mladen - javnim dobrom,

14.          Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste P-50 P1-Rudarska ulica - javnim dobrom,

15.          Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste P-57 Ž2096-Odvojak-Sandokan-Grilci (repetitor) Pl 24, P41 - javnim dobrom,

16.          Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste Pl-18 Pl19- Lugarići – Antolići – Pl 18.2 - javnim dobrom,

17.          Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste V-29 V27 Šlogari-Ljubići- V30 - javnim dobrom, 

18.          Informacija o cjeniku za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Grada Pregrade EKO-FLOR PLUS d.o.o.,

19.          Informacija o Odluci za izradu analize održivosti poduzeća Humplin d.o.o.,

20.          Razno.

Materijali za 21. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP0yeMHmCIKZMnY&id=D5C211FD77A71C86%215948&cid=D5C211FD77A71C86