Sazvana 25. Sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 87. stavka 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Pregrade  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  06/13, 17/13, 03/15) predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade sazvao je 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana  20.03. 2017. g. ( ponedjeljak)  s početkom u 18:00 sati uz slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa  24.  sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade,
 3. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o radu i Izvršenja proračuna  za 2016.g. Zagorske javne vatrogasne postrojbe,
 4. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje  Izvješća o radu i Izvršenju financijskog plana  za 2016.g. Gradske knjižnice Pregrada,
 5. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje  Ostvarenja financijskog plana  za 2016.g. Dječjeg vrtića „Naša radost“
 6. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje  Izvješća o radu i Izvršenju financijskog plana  za 2016.g. Sportske zajednice Grada Pregrade,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o davanju suglasnosti Niskogradnjid.o.o za nabavku opreme putem financijskog leasinga,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o davanju suglasnosti   za sklapanje Aneksa Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Pregrade,
 9. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade,
 10. Razmatranje prijedloga  i usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grada Pregradu u 2016.godini,
 11.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2016. godinu,
 12.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2016. godinu
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrada 2017.-2020.g.
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 1189/1, k.o Pregrada,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uspostavljanju suradnje s Općinom Žužemberk iz Republike Slovenije,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o grbu i zastavi Grada Pregrade,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o  dodjeli javnih priznanja za 2016. godinu,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za rekonstrukciju građevine(dogradnja) javne i društvene namjene, kulturna ustanova-Kulturni centar,
 19. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2016.g.i Izvješća o korištenju proračunske rezerve za 2016.g.
 20. Informacija o prisustvovanju vijećnika/ca sjednicama Gradskog vijeća Grada Pregrade 2013.-2017.g.,
 21. Odgovori na vijećnička pitanja,
 22. Razno. 

Materijale za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade možete preuzeti na sljedećem linku: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVkU4L74vbuxh0Qi61