Sazvana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 87. stavka 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Pregrade  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  06/13, 17/13, 03/15) predsjednica Gradskog vijeća, Tajana Broz, sazvala je  4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana  25.10. 2017. g.  ( srijeda )  s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa  3. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
2. Informacija  sa 13. Susreta Dječjih gradskih vijeća u Vinkovcima,
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojnu-obrazovnu 2016./2017.g.,
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za 2017./2018.g.,
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Pregrada za školsku godinu 2017./2018.g. te Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2016./2017.,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raskidu Ugovora o koncesiji  za obavljanje  komunalne djelatnosti -dimnjačarskih poslova na području Grada Pregrade,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju dimnjačarskih poslova Niskogradnji d.o.o,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  P-13 Ž2096 – Ulica Antuna Mihanovića, javnim dobrom,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  P-29  Ulica Baruna Ottenfelsa – P26, javnim dobrom,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  P-15 D206 – Ulica Kolarija, javnim dobrom,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste P - 14 Ulica Matije Gupca – Ž2096,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste   S- 2  S10 – Sopot- Vražja peć –S 2 .2.– šumska cesta, javnim dobrom 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  V- 32 V30- Zorići-Vražja peć –V33 – šumska cesta, javnim dobrom 
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  V- 33 V30- Sopot- Vražja peć –S2 – šumska cesta, javnim dobrom 
16. Izvješće o pregledu stanja i razvoja Poduzetničke zone Pregrada,
17. Razno.

 

Poziv i materijale za sjednicu možete preuzeti na slijedećem linku:

https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVmH91zSfDxzkkeG3n