Sazvana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća, Tajana Broz, sazvala je 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 28.06. 2018. g.  (četvrtak)  s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći: DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o  davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada  na području grada Pregrade,
 3. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o za 2017.g. te donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2017.g., Odluke o uporabi dobiti za 2017.g., te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru,
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za odobrenje okvirnog minusa po žiroračunu Niskogradnje d.o.o.,
 5. Informacija o Izvješću Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o. za 2017.g. te  donošenju Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2017.g., Odluke o uporabi dobiti za 2017.g., Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi  i Nadzornom odboru VIOP d.o.o.,
 6. Donošenje Odluke o planu upisa u odgojno-obrazovnu 2018./2019. godinu u Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada, Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Naša radost” Pregrada i Odluke o osiguranju financijskih sredstava za zapošljavanje odgojitelja u Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada
 7. Prihvaćanje Izvješća o radu s financijskim izvješćem za razdoblje od 11.07. do 31.12.2017. godine Turističke zajednice područja Srce Zagorja,
 8. Prihvaćanje Izvješća o radu Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade za 2017.g.,
 9. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Pregrade,
 10. Donošenje Odluke o  određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Pregrade,
 11. Prihvaćanje Izvješća o upravljanju i  raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade za 2017.g.,
 12. Donošenje Odluka o proglašenju NC javnim dobrom:
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  C- 15.1.1  Odvojak Šorša Slavko - javnim dobrom,
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste B-2.10- B2- Odvojak X- Juraki Jugi – C11 - javnim dobrom, 
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste P-11.1  P11 -Marka Tepeša – Pregrada Vrhi - P11.2 - javnim dobrom, 
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  S-22  S21- Odvojak Zajci- Petki – Pregrada Vrhi - P38 - javnim dobrom,
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  C- 11  Ž2119- Gajšaki Lijevi - javnim dobrom,
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste S-19.2  S19- Odvojak II – Špoljar Ivo  - javnim dobrom,
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste S -25  Ž2119- Filipčić – odvojak Mikulaši - javnim dobrom, 
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste S- 4.3. Ž2151- Odvojak III- Kovač - javnim dobrom, 
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste B-3.1. – B3- Odvojak I -  Brezak- javnim dobrom, 
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste G- 19  S22 – Odvojak Ilići – S 22 - javnim dobrom,
 •  Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste G-19.1   G19 – Odvojak I- Ivanjko- Ilići  - javnim dobrom, 
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste G- 5 - Ž2118- Koprivnjaki- Blažun- Tuđina - G1 - javnim dobrom, 
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  Bu- 4 Ž2096- Odvojak I-Leteći (klijeti) - javnim dobrom, 
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  Bu-20 L22091- Odvojak Valentinovo – Leskovari - javnim dobrom, 
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  Pl-18.2  Pl18 – Toplak – Antolići (Šukaći)- Bu13- javnim dobrom,
 • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  K–11  K9-K11 - Crkva – Stančići- K8  - javnim dobrom.

     13. Razno.

Materijali za predmetnu sjednicu dostupni su na linku: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVpGKeDdRdopxNZPeq .