Sudjelujte na online konferenciji o radu s mladima

Bonski proces logo

Središnji državni ured za demografiju i mlade i Agencija za mobilnost i programe Europske unije uz potporu hrvatske delegacije koja je sudjelovala na 3. Europskoj konvenciji za mlade organiziraju početnu konferenciju vezanu za Bonski proces - implementaciju Europske agende za rad s mladima - u četvrtak, 11. veljače od 10 sati na poveznici i putem live streama na Facebook stranici AMPEU.

Konferencija predstavlja prvi korak Bonskog procesa u Hrvatskoj i ima za cilj pobliže predstaviti rezultate 3. Europske konvencije za rad s mladima, održane u prosincu 2020. godine: Europsku Agendu za rad s mladima (strateški okvir za jačanje rada s mladima kao posebnog područja politike i prakse u Europi) i Završnu deklaraciju o radu s mladima, „Putokazi za budućnost“ (smjernice i prijedlozi za provedbu Europske Agende za rad s mladima).

Nakon predstavljanja rezultata slijedi panel rasprava o radu s mladima i razvoju rada s mladima u Hrvatskoj, razvoju Zajednice prakse u području rada s mladima te razgovor o mogućnostima i planovima provođenja Bonskog procesa u kojoj će kao panelistkinja sudjelovati predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz.

Organizatori su osigurali dovoljno vremena i za aktivno sudjelovanje kroz postavljanje pitanja i iznošenja ideja i prijedloga.

Ova je konferencija namijenjena cijeloj Zajednici prakse u području rada s mladima koju čine:

  • Osobe koje rade s mladima i voditelji mladih
  • Voditelji projekata u području rada s mladima
  • Akreditirane i nezavisne udruge aktivne u radu s mladima
  • Treneri i istraživači u području mladih
  • Edukatori osoba koje rade s mladima
  • Predstavnici mladih osoba
  • Nacionalne agencije koje provode programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti
  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
  • Donositelji politika na svim razinama upravljanja                           

 

PROGRAM RADA:

Konferencija će se održati virtualno, a uključivanje će biti moguće putem Zoom poveznice i putem prijenosa uživo na Facebook stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Za sudjelovanje na online konferenciji nije potrebna registracija.