Ti i ja zajedno!

Ti i ja zajedno! naziv je novog projekta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, vrijednog ukupno 2.041.644,98 kuna. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „ Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“, Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno riječ je o projektu financiranom iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Dječji vrtić „Naša radost Pregrada“, a projektni partner je Grad Pregrada.

Demografska obnova te obiteljska politika temelj su razvoja društva. Jedna od mjera populacijske politike je pružanje kvalitetnih usluga odgoja i obrazovanja što je u direktnom odnosu s usklađivanjem obiteljskog i poslovnog života. U skladu sa time nužno je poticati i provoditi mjere koje zadovoljavaju potrebe obitelji s djecom u smislu adekvatnog odgoja, prvenstveno djece predškolske dobi, kako bi djeca vrijeme koje roditelji provode na poslu, provela u sigurnom i kvalitetnom okruženju.

Sustav odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, osim zaposlenim roditeljima, treba prilagoditi i nezaposlenim roditeljima kako bi se omogućilo da djeca koja radi financijskih razloga nisu uključena u redoviti obrazovni program predškolskog odgoja, mogu sudjelovati u posebnim programima dostupnim u njihovim lokalnim zajednicama.

Sukladno navedenom definirani su opći i specifični ciljevi projekta. Opći cilj projekta je osiguranje kontinuiranog odgojno- obrazovnog rada i poboljšanje usluga rada predškolskih ustanova na području Krapinsko- zagorske županije, dok specifični cilj predstavlja provođenje usluge poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića u Pregradi uz razvoj novih programa.

U sklopu ovog projekta osigurati će se unapređenje usluge pružanja poslijepodnevnog boravka u vremenu od 10- 20 sata, a samo vrijeme boravka određeno je  na temelju rezultata analize potreba roditelja na području grada. U sklopu projekta provoditi će se osim primarnog obrazovnog programa i razni dodatni programi, a zaposlenici vrtića će se educirati za provođenje istih, te ujedno za rad s djecom s posebnim potrebama kao primjer inkluzivnog obrazovanja i odgoja.

Ovim projektom Dječji vrtić aktivno odgovara na individualne i razvojne potrebe djeteta te se okruženje vrtića prilagođava obiteljskoj kulturi djece. Aktivnosti su usmjerene na provedbu fleksibilno strukturiranog odgojno- obrazovnog procesa koji omogućava usklađivanje poslovnog i privatnog života obitelji i pojedinca na području grada Pregrade. Kontinuiranim stručnim usavršavanjem odgojitelja i stalnim radom na unapređenju kvalitete odgojno- obrazovnog procesa projektom se uvodi inovativan pristup u inkluzivnom odgoju djece.

Prilozi

PrilogVeličina
Image icon 20181231_101001.jpg3.72 MB
Image icon 20181231_101037.jpg3.87 MB