Tomica Kolar dobio nagradu za najaaktivnije korištenje reciklažnog dvorišta

Nakon pregleda podataka o predaji otpada u reciklažno dvorište, Niskogradnja d.o.o., kao upravitelj reciklažnog dvorišta, odlučila je nagraditi jednog od najaktivnijeg Pregračana i predvodnika ekološki osviještenih građana našeg grada našeg grada Tomicu Kolara iz Kolarije, koji je predajom otpada u reciklažno dvorište s ukupno 25 dolazaka, pokazao brigu o okolišu i važnost očuvanja sredine u kojoj živimo.

Prigodnu nagradu uručili su mu danas gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj i direktor Niskogradnje d.o.o. Marijan Peer. Od početka rada reciklažnog dvorišta do danas je ukupno prikupljeno 122.169,50 kg raznog otpada, što je jasan pokazatelj kako građani brinu za okoliš i sve aktivnije djeluju u njegovom očuvanju.

Čestitamo našem dobitniku, a ostale građane još jednom pozivamo da se priključe zajednici građana koji svojom svjesnošću i pravilnim odlaganjem otpada doprinose čistoći i uređenosti našeg grada.