Treći europski projekt za društvo VIOP

U Ministarstvu poljoprivrede u četvrtak 18. srpnja 2019. direktorica društva VIOP d.o.o. Vesna Zagvozda potpisala je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor za financiranje izgradnje Vodoopskrbnog podsustava visoke zone „Žolekov Breg“ – glavni opskrbni cjevovodi podsustava „Žolekov Breg“ i tlačni cjevovod crpna stranica „Košenine“ vodospremnik „Žolekov Breg“.

Ovo je treća investicija za koju je VIOP d.o.o. uspio povući sredstva iz EU fondova, a riječ je o projektu prijavljenom u listopadu 2018. godine na podmjeru 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije – provedba tipa operacije  7.2.1 „Ulaganja u  građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja.

Procijenjeni iznos potpore je 4.632.943,00 kuna, a intenzitet potpore se ostvaruje u visini od sto posto, od kojeg je dio iz proračuna Republike Hrvatske, a dio iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Tako će na području tromeđe grada Pregrada (37 domaćinstva), općine Desinić (12 domaćinstva) i općine Hum na Sutli (11 domaćinstva), stanovnicima naselja Vinagora-Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno Gora i Desinić Gora  biti osigurana opskrba vodom iz sustava javne vodoopskrbe zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju.

Inače, u tijeku je izgradnja vodospremnika „Žolekov Breg“ i crpne stanice „Košenine“, koja se planira završiti do kraja kolovoza 2019. godine, a na jesen se planiraju nastaviti ulaganja u Podsustav „Žolekov Breg“ izgradnjom cjevovoda. Budući potrošači će na jesen biti obaviješteni vezano uz potpisivanje Ugovora o priključenju na javnu vodoopskrbnu mrežu od strane VIOP d.o.o.

Dodajmo kako je 2016. godine uz EU sredstva realizirana izgradnja vodospremnika „Vinagora“, a 2018. godine projektiranje sustava odvodnje i UPOV grada Pregrade.