U tijeku radovi na izgradnji nogostupa u Pregradi i Stipernici

Gradonačelnik Marko Vešligaj i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar posjetili su u petak, 24. svibnja 2019. godine dva pregradska mjesna odbora gdje su u tijeku radovi na izgradnji nogostupa.

Riječ je o radovima u MO Stipernica i u MO Pregrada (Gorička ulica), koje zajednički financiraju Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije i Grad Pregrada. Ukupna vrijednost radova je 1,1 milijun kuna, u kojima Grad Pregrada sudjeluje s 350 tisuća kuna.

Obilasku je nazočio i ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec.