U tijeku radovi na izgradnji vodospremnika „Žolekov breg“

Radovi na izgradnji vodospremnika „Žolekov Breg“ i crpne stanice „Košenine“ koji čine dio podsustava visoke zone  ”Žolekov breg” - opskrba vodom tromeđe grada Pregrade, općine Desinić i općine Hum na Sutli dobro napreduju, izvijestili su iz društva VIOP d.o.o.

Podsjetimo, vodospremnik „Žolekov Breg“ smješten je na koti 492,50 metara nadmorske visine, što ga čini vodospremnikom na najvišoj visini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Izvršen je otkup i parcelacija zemljišta potrebnog za smještaj vodospremnika te je putem provedenog postupka javne nabave, a temeljem odabira ekonomski najpovoljnije ponude, za izgradnju vodospremnika Žolekov Breg i crpne stanice Košenine odabran je izvođač radova zajednica ponuditelja „HIS“ d.o.o. Donja Višnjica i „PTMG“ Gornji Stupnik u vrijednosti od 1.804.722,39 kuna bez PDV-a. Temeljem Zahtjeva za ponudom stručnog nadzora, nadzor nad radovima izvodi Institut IGH d.d. (u vrijednosti od 50.600,00 kuna bez PDV-a). Također, sklopljeni su Ugovori sa HEP – Operatorom distribucijskog sustava d.o.o., te su izvršeni priključci crpne stanice Košenine, te vodospreme Žolekov Breg, a troškovi priključenja iznose 29.808,00 kuna bez PDV-a.

Izgradnja je započela u lipnju 2018., a projekt sufinanciraju Hrvatske vode u iznosu od 80 posto ukupne investicije, temeljem Ugovora o sufinanciranju Građenja vodnih građevina na području vodoopskrbne zone Hrvatsko zagorje, Područje vodoopskrbnog sustava Pregrade. Također, uz VIOP d.o.o. u sufinanciranje su se uključili i Općina Hum na Sutli (Humvio d.o.o.) i Općina Desinić.

Za projekt: Glavni opskrbni cjevovodi i tlačni cjevovod, VIOP d.o.o. se prijavio na natječaj; Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako bi se osigurala sredstva za izgradnju. Osigurana je pozicija na inicijalnoj rang listi, a u tijeku je administrativna kontrola.

Podsustavom „Žolekov Breg“ osigurat će se javna vodoopskrba za ukupno oko 60 domaćinstava na području grada Pregrade, općine Hum na Sutli i općine Desinić. Na području grada Pregrade je oko 35 domaćinstava, a krajem 2019. godine planiraju se sklapati Ugovori o priključenju na vodoopskrbnu mrežu.

Inače, ovo je jedino područje grada Pregrade na kojem još nema javne vodoopskrbe, a nakon izgradnje, pokrivenost opskrbe vodom na području grada Pregrade biti će 98 posto.