Uključite se u e-savjetovanje o nacrtu Odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

Unatoč brojnim nastojanjima Grada Pregrade prema Vladi RH i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU da prilikom definiranja kriterija obuhvata brdsko planinskog područja vodi računa o geomorfološkim obilježjima i demografskim kretanjima grada Pregrade, prema nacrtu Odluke Vlade RH o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja Grad Pregrada neće steći takav status.

Nacrt Odluke Vlade RH nalazi se na e-savjetovanju, stoga pozivamo svu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u navedeno savjetovanje koje je otvoreno do 4. veljače 2019. Ukoliko ste registrirani kao e-građanin/ka, postupak registracije možete obaviti putem sustava NIAS, a ako niste, tada upute za registraciju možete pronaći ovdje: https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106.

Nakon registracije, svoj komentar možete ostaviti na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10092

Naime, zbog konfiguracije terena, aktivnih klizišta i negativnog prirodnog prirasta, Grad Pregrada smatra da je svakako trebao biti svrstan u brdsko-planinsko područje jer odgovara kriterijima i ciljevima koji se zakonom žele postići, a olakšice obuhvaćene novim zakonom omogućile bi razvoj kojim bi se pokušalo smanjiti raseljavanje stanovnika s pregradskih brdskih krajeva. Grad Pregrada ima sve uvjete za uvrštavanje u brdsko-planinsko područje, a osobito jer je većina svih obradivih površina na, iznad ili blizu 300 m nadmorske visine. Osim toga, teren je brdovit i bitno su otežani uvjeti obrade tla na 70 posto teritorija, što iziskuje veće troškove, potrebu za mehanizacijom s dva pogona te posebnim drugim strojevima, a sve na malim površinama. Nagibi su strmi, primjena mehanizacije je otežana radi nagnutosti terena, koji na većem dijelu Grada prelaze 24-25 stupnjeva, a zbog malih poticaja prirodni potencijali nisu dovoljno iskorišteni. Studijom određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama iz 2015. godine grad Pregrada određeno je kao područje s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi odnosno kao područje s biofizičkim ograničenjima. Studijom je analizirano 1.458 ha korištenog poljoprivrednog zemljišta od čega je čak 88,5% odnosno 1.291 ha pogođeno određenim biofizičkim ograničenjem. Također je prisutan negativni prirodni prirast i raseljavanje ruralnih područja. Problematično je zahtjevno održavanje i izgradnja ukupne dužina nerazvrstanih cesta na području grada Pregrada koja iznosi 256,69 km od čega je samo 99,5 km asfaltirano, što Grad Pregradu svrstava u jedinice lokalne samouprave koje imaju najveći postotak neasfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije.  Također, na području grada Pregrade aktivno je 35 klizišta koja ugrožavaju stambene, gospodarske i komunalne objekte čija procijenjena vrijednost sanacije iznosi 11 milijuna kuna. Zbog velikog broja aktiviranih klizišta 2014. te 2018. godine proglašena je i elementarna nepogoda.

Prilikom donošenja Zakona nije bilo jasno definirano koje će jedinice lokalne samouprave ući u brdsko-planinska područja, nego je bio određen samo njihov broj, dok Odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja donosi Vlada. Točka II. spomenute Odluke kaže kako je za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskog područja primijenjena multikriterijalna metoda odabira. Međutim, kriteriji kojim su pojedine jedinice lokalne samouprave obuhvaćene, dok druge nisu, nisu jasni ni transparentni. Naime, gledajući konfiguraciju cijele Krapinsko-zagorske županije većina jedinica lokalne samouprave trebala bi ostvarivati status brdsko - planinskog područja, a iz te je županije status ostvario tek jedna jedinica lokalne samouprave. Provedbom ovog Zakona događat će se paradoksi jer će susjedna kućanstva imati drugačiji status te će jedno kućanstvo dobivati određene poticaje, dok će drugo biti izostavljena izostavljena jer je u drugoj JLS koja nema status brdsko-planinskog područja. Iz tog razloga Grad Pregrada smatra kako se pripadnost brdsko-planinskom području ne bi trebala određivati na nivou jedinice lokalne samouprave već se trebalo pokušati pronaći rješenje koje bi preciznije obuhvatilo područja koja po svojim obilježjima pripadaju u brdsko-planinska. S obzirom da bi cijela Krapinsko-zagorska županija zbog konfiguracije terena trebala imati status brdsko područja, obuhvat bi trebao biti temeljen na podjeli prema naseljima, a ne prema granicama jedinica lokalne samouprave, čime bi se postigla puno veća pravednost ovoga zakona. Određivanjem brdsko-planinskih područja na razini jedinica lokalne samouprave brojna naselja ostaju van tog statusa, iako bi prema svim kriterijima trebala biti obuhvaćena.