Ulaganja Grada Pregrade u obrazovanje

Poštovani/e,

S obzirom na brojne upite oko sufinanciranja nabave udžbenika za učenike osnovnih škola  obavještavamo Vas da Proračunom Grada za 2017. godinu nije predviđeno sufinanciranje udžbenika učenika/ca osnovnih i srednjih škola. Naime, Grad Pregrada ulaže dostatne napore kako bi financijski obuhvatio sve aspekte obrazovanja na području grada (predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno školstvo, srednje školstvo,  visoko školstvo).

U školskoj godini 2016./2017. sredstvima predviđenim Proračunom za 2016. i 2017. godinu Grad Pregrada sufinancirao je prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, troškove prehrane za djecu u osnovnim školama (uključujući i djecu sa područja Grada koja su polaznici osnove škole Đure Prejca), troškove škole plivanja, organiziranja terenske nastave, troškove pomoćnika u nastavi, troškove organiziranja matematičkog natjecanja „Klokan bez granica“, organizacije druge „Večeri znanosti“, organizacije humanitarne utrke „Potrči malo, pomogni puno“, troškove nabave prijenosnih računala potrebnih za uvođenje e-dnevnika u područnim školama, pokloni za darovite učenike, učeničke stipendije, financijske potpore studentima, top stipendije, troškovi u vezi izvođenja studija sestrinstva, sufinanciranje programa međ. Eko škole. U 2016. godini za navedeno Grad je izdvojio 644.051,00 kuna iz Proračuna, a prema Proračunu za 2017. za isto je predviđeno 765,800 kuna. Grad će nastojati u narednim godina osigurati dostatna financijska sredstva za sufinanciranje udžbenika učenika/ca osnovnih i srednjih škola.

Također obavještavamo Vas da je Krapinsko–zagorska županija i ove godine osigurala sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola. Također, visina prosječnog mjesečnog prihoda za ostvarivanje ovog prava povećana je za iznos od 100 kn, ovisno o broju članova kućanstva. Više o tome možete pročitati na službenoj web stranici Krapinsko- zagorske županije i Grada Pregrade.