Upitnik o ravnopravnosti spolova u Krapinsko-zagorskoj županiji

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije (ŽPRS) započelo je s pripremama za izradu novog Akcijskog plana za ravnopravnost spolova u KZŽ za razdoblje do 2021. godine.

Akcijski plan bit će usklađen s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini kojoj je Krapinsko-zagorska županija pristupila 2015. godine. Kako bi akcijski plan što kvalitetnije i fokusiranije odgovarao na potrebe i interese žena i muškaraca u Krapinsko-zagorskoj županiji te doveo do veće razine ravnopravnosti spolova pripremljena je anketa koja se nalazi u nastavku. Anketa je anonimna te će njeni rezultati biti korišteni isključivo u svrhu pripreme Akcijskog plana.

Za sva pitanja vezano uz anketu možete se obratiti na e-mail predsjednice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Tajane Broz - tajuska@gmail.com

Upitnik možete ispuniti na linku:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCbPdcLMedMxmuXxCbxkVrofZsO6KNQne7CmBtBJrG3Hf7g/viewform