Uspješno provedena treća radionica u okviru projekta Mladi u centru

Grad Pregrada u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Zagorje Sutla i Mrežom udruga Zagor je u subotu, 26. siječnja 2019. godine, organizirao radionicu za mlade Pregračane i Pregračanke u dobi od 13 do 30 godina.

Riječ je o trećoj radionici u sklopu projekta „Mladi u centru“ koji financira Europska unija iz programa Erasmus +, a koji za cilj ima unaprijediti status mladih u Pregradi te kroz dijalog s gradonačelnikom i Gradskim vijećem kreirati sadržaje koji su mladima potrebni i zanimljivi.

U Gradskoj vijećnici okupilo se tridesetak mladih koji su nakon uvodnog upoznavanja razgovarali o budućem centru za mlade u Pregradi i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Radionica se temeljila na principu world cafe metode kako bi svi mladi dobili priliku za razmjenu mišljenja i stavova o izgledu i funkcioniranju prostora za mlade u Pregradi. Radeći u mali grupama i krećući se između skupina, mladi su razgovarali o sadržaju, odnosno aktivnostima koje se mogu provoditi u centru, o upravljanju centrom, izgledu i opremi centra te o Youth workerima i volonterima i volonterkama u centru.

Na samom kraju, mladi su evaluirali održanu radionicu, a komentari su pokazali njihovo zadovoljstvo.

Sljedeći susret s mladima predviđen je 23. veljače 2019. godine kada će ideje nastale na ovoj radionici mladi predstaviti gradonačelniku i Gradskom vijeću.