Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja državne ceste D507 u naselju Benkovo

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb, kao upravitelj državne ceste D507 upućuju 

JAVNI POZIV

svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena državna cesta D507 na dionici koja prolazi kroz kat. općinu Vrbanec - od križanja s državnom cestom D206 do naselja Čret

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna državna cesta, da je u rujnu 2018. godine započeo postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja državne ceste D507.

Hrvatske ceste d.o.o. su uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Vedrana Stojnovića, evidentiranog u komori pod rednim brojem 1343 iz tvrke Geoprem d.o.o., Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek, od 27. studenog obavili obilazak i počeli s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena navedena državna cesta naselju Benkovo.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 5. prosinca 2018. godine od 16 do 18 sati u prostorijama Područne škole Benkovo.

Hrvatske ceste d.o.o.