Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici"

Grad Pregrada imat će prvi participativni proračun za mlade. Naime, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo je projekt "Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici" čiji je nositelj Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, a partneri Mreža udruga Zagor, Grad Pregrada, Grad Zabok i Grad Klanjec. Ovim projektom pilotirat će se prvi participativni proračuni za mlade na podučju navedenih gradova, financira ga Ministarstvo u iznosu od 54.000,00 kn, a projekt traje do 30. studenog 2019. godine.

Cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici te jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka. Projektom se provode aktivnosti edukacije, analize proračuna iz perspektive mladih, provedbe participativnog proračuna te informiranje. Mladi će tako steći znanja o dva aspekta financijske pismenosti – osobnim i javnim financijama, dok će se analiza proračuna iz perspektive mladih sastojati od upitnika za samoevaluaciju proračunskih rashoda za mlade. Upitnik će analizirati koliko i u kojim proračunskim rashodima mladi participiraju kao korisnici. Izrađena metodologija bit će javno dostupna kao alat koji mogu koristiti druge općine i gradovi. Implementacija participativnog proračuna provest će se kroz informiranje, edukaciju i izbore. Donositelji odluka će zajedno s mladima razmotriti financijske i provedbene aspekte ideja i pomoći im finalizirati izvedive opcije. Formirat će se timovi koji će animirati mlade da izađu na izbore i odluče o tome koja će se ideja realizirati, a pobjednički projekt bit će financiran i implementiran od strane lokalne samouprave koje su u proračunima za 2019. godinu osigurale sredstva za participativni proračun. Završna konferencija okupit će regionalne i nacionalne dionike, youtworkere i udruge mladih i za mlade te kreirati preporuke JLS-ovima za veće uključivanje mladih u procese donošenja odluka.

Provedbom projekta povećat će se razina financijske pismenosti mladih, unaprijediti razumijevanje i informiranost te uključiti mlade u procese donošenja odluka i važnosti proračuna kao javne politike, osvijestiti lokalnu zajednicu o proračunskim izdacima za mlade, produbiti razumijevanje lokalne samouprave o potrebama i interesima mladih te povećati kvaliteta života mladih u zajednici kroz realizaciju konkretnih projekata koje su mladi odabrali kao prioritetne.