Vatrogasna zajednica Grada Pregrade održala redovnu godišnju skupštinu

Vatrogasna zajednica Grada Pregrade održala je prošli petak svoju redovnu godišnju skupštinu u prostorijama DVD-a Vinagora na kojoj je podneseno izvješće za prošlu godinu.

Prošla je godina za Vatrogasnu zajednicu Grada Pregrade bila izrazito uspješna u području osposobljavanja za razna zvanja i specijalnosti. Društvo je postalo bogatije za 26 novih članova vatrogasne mladeži, devet članova s činom vatrogasca, tri vatrogasna dočasnika, jednog časnika te dva viša vatrogasna časnika prve klase, dok je šest članova položilo ispit za specijalnost aparata za zaštitu dišnih organa. Zbog nedostatka vozača C kategorije VZG Pregrada odlučila je sufinancirati 50 posto iznosa ispita, stoga je na taj ispit krenulo pet kandidata, a za sva četiri dobrovoljna vatrogasna društva u protekloj je godini nabavljena oprema u vrijednosti 23 tisuće kuna. Sredstva za financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice te za opremanje njezinih članica u iznosu od 400.000,00 kuna Grad Pregrada osigurao je sukladno Zakonu o vatrogastvu, dok je s još 50 tisuća kuna pomognuto uređenje Vatrogasnog doma DVD-a Pregrada.

DVD-i koji djeluju u sklopu Vatrogasne zajednice u 2017. godini sudjelovali su na različitim natjecanjima. Tako su učestvovali na šestom Kupu DVD-a Stipernica i DVD-a Tužno, na natjecanju u Maloj Erpenji, na županijskom natjecanju djece i mladeži i na 11. Memorijalu Marije Badl u Krapinskim Toplicama, a DVD Stipernica sudjelovalo je s tri člana na natjecanju u kuhanju ričeta u Kranju u Sloveniji.

U ime Grada Pregrade skupštini je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Gordana Križanec Ružić, koja je pohvalila rad Vatrogasne zajednice i svih društva koje djeluju u sklopu nje.