Večer znanosti 2017.

Zabavan i edukativan događaj pod nazivom Večer znanosti, u organizaciji OŠ Janka Leskovara iz Pregrade, OŠ Viktora Kovačića iz Huma na Sutli i Gradske knjižnice Pregrada, održat će se u Pregradi, u petak, 31. 3. 2017. godine. Projektom Večer znanosti nastoji se popularizirati znanost i potaknuti na istraživanje svijeta koji nas okružuje. 

Posebnost ovogodišnje Večeri znanosti su:

- radionice Mozgaonice (edukacijski centar iz Zagreba) sa drvenim didaktičkim igrama mozgalicama, 

- istraživačke točke udruge e-STUDENT (djeluje na Sveučilištu u Zagrebu) na kojima će predstaviti mikroskop Foldscope i šivanje bakterija, glazbenu olovku, voćnu bateriju i dvije teme: Ima li sunca nakon kiše te Duga i boje,

Šumarski fakultet sa šumskim puzzlama,

- OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutli, OŠ Janka Leskovara, Pregrada, SŠ Pregrada i DV Naša radost također će imati svoje istraživačke točke, a

Davor Lacković predstaviti će svoje Astro karikature na izložbi  

Osim istraživačkih točaka posjetitelji će moći slušati dva predavanja: Put u svemir - za učenike i Svjetlosno onečišćenje - za odrasle koje će održati Korado Korlević iz Astronomskog centra Višnjan.

Znanje stečeno na predavanjima i istraživačkim točkama provjeriti će se u kvizu u kojem će se natjecati ekipe učenika i odraslih. Publika će također moći sudjelovati u kvizu u KAHOOT-u (preko pametnih telefona s internetskom vezom).