ZA HITNU u Pregradi

Grad Pregrada poziva građane i građanke, udruge, institucije, poduzeća i medije da se odazovu mirnom skupu pod nazivom "ZA HITNU u Pregradi" koji će se održati 28.04.2016 u 16 sati na platou ispred doma zdravlja u Pregradi.Želimo naglasiti važnost vašeg dolaska kako bismo zajedno poslali poruku o nužnosti osnutka tima T1 hitne pomoći u gradu Pregradi. Dosadašnjom Mrežom hitne medicine na području grada Pregrade djeluje punkt dežurstva u Pregradi, koji ni sada ne zadovoljava potrebe stanovnika s područja Grada Pregrade te Općina Hum na Sutli i Desinić koje mu gravitiraju, a riječ je o 14 562 stanovnika dok je površina područja koju pokriva punkt dežurstva u Pregradi 149,09 km2. Treba istaći i da je s prosjekom od 23 min za hitne i 34 min za nehitne intervencije na području ispostave Pregrade potrebno najduže vrijeme od primitka poziva do dolaska k pacijentu na području cijele Krapinsko-zagorske županije. Ukoliko u Pregradi neće biti punkta Tima 1 to vrijeme dolaska će se ukidanjem dežurstva još dodatno povećati te izaći iz zlatnog standarda pružanja hitne medicinske pomoći. Potrebna je široka mobilizacija i zajedničko djelovanje svih dijelova društva da se spriječi scenarij u kojem građani i građanke s područja grada Pregrade te općina Desinić i Hum na Sutli postaju zakinuti za hitnu medicinsku skrb.

Sve informacije o događaju možete pronaći na sljedećem linku: https://www.facebook.com/ZA-HITNU-u-Pregradi-234999500193553/

Željeli bismo vas podsjetiti da je u tijeku e-savjetovanje na prijedlog Mreže hitne medicine te da možete sudjelovati svojim komentarima: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2979